Free Joomla Templates by FatCow Coupon
  • Banner_symposium_2017_b.jpg
  • Banner_symposium_2017_c.jpg
  • Banner_symposium_2018a.jpg

Notulen Ledenvergadering NVC 2010

Congres: In 2010 is op 12 november 2010 het jaarlijks (Nederlandstalige) congres georganiseerd in Zwolle. Het congres is bezocht door 90 deelnemers en is ondersteund door 17 bedrijven, die veelal met een stand vertegenwoordigd waren. De presentaties varieerden sterk van de fundamentele flowcytometrie tot praktische klinische toepassingen. Tevens heeft een debat plaats gevonden over de plaats van de klinische flowcytometrie in het lab van de toekomst.

Almelo conferentie: In 2010 heeft de NVC naast het congres ook de praktijkgerichte nascholing op het gebied van leukemie-lymfoomtypering (de “Almelo conferentie”) georganiseerd.
De onderwerpen van deze cursus waren als volgt: “ Multicolor flowcytometrie; hoe meer hoe beter?” (Vincent v.d. Velden/Henk Wind/Jeroen te Marvelde), “Pré-analytische condities” (Sjef v.d. Leur/ Harrie Eidhof), “Diagnostiek en behandeling van PNH” (Frank Preijers).

Daarnaast werd een educatieve quiz gehouden (Ellen Kuiper/René Niessen). Deze cursus is gegeven op 2 maart in het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo, 18 maart in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch en op 22 april in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. In totaal namen 180 personen deel aan deze cursus (excl. de deelnemers uit de organiserende ziekenhuizen). 

Ledenvergadering: Tijdens het congres op 12 november heeft een NVC ledenvergadering plaatsgevonden met als agendapunten: Financiën NVC, Dutch Flow Group (DFG), Secretariaat, Website NVC, Discussiegroep, Kandidaat stelling nieuwe bestuursleden.

Leden: Eind 2010 heeft de NVC 78 individuele leden en 11 instituten, elk vertegenwoordigd door 4 leden. In juli 2010 is een ledenwervingsflyer gemaakt voor de werving van nieuwe leden voor de NVC ter verspreiding op aan cytometrie-gerelateerde congressen en symposia. De flyer is tevens te vinden op de website.

Bestuur: in november hebben Jan Boezeman (UMC St. Radboud, Nijmegen), Wim Corver (LUMC, Leiden) en Pieter de Schouwer (ZNA, Antwerpen) hun bestuursfuncties neergelegd en zijn vervangen door Piet van Erp (UMC St. Radboud, Nijmegen) en Vincent van derVelden (ErasmusMC, Rotterdam). Onze dank nogmaals aan Jan, Wim en Pieter!

Werkgroepen: binnen de NVC zijn de volgende werkgroepen actief:

  1. Flowcytometrie werkgroep: deze werkgroep (al actief binnen de SIHON sinds eind jaren ’80) heeft tot doel het verbeteren en ontwikkelen van flowcytometrische bepalingen op het gebied van de immuunfenotypering. De werkgroep heeft vergaderd in mei en november voorafgaand aan de SKML sectie ICD meeting in Woerden.
  2. Werkgroep MDS: deze werkgroep heeft tot doel het ontwikkelen en testen van een flowcytometrische bepaling voor het analyseren en diagnosticeren van MDS in beenmerg monsters. De werkgroep heeft vergaderd op 9 november 2010 in de VUmc te Amsterdam. Een workshop voor het presenteren van de flowcytometrische bepalingen van MDS is in voorbereiding en zal in februari 2011 plaatsvinden.
  3. Werkgroep AML-MRD: deze werkgroep heeft tot doel een flowcytometrische methode te ontwikkelen en te testen voor de bepaling van minimale restziekte in AML. De werkgroep heeft vergaderd op 25 januari 2010, 25 mei 2010 en 5 oktober 2010.
  4. Dutch Flow Group (DFG): de DFG is opgericht als platform voor specialisten in celsorting en voor “facility operators”, en is bijeen geweest tijdens het jaarcongres van de NVC in Zwolleop 12 november 2010.

NVC als wetenschappelijke moedervereniging voor de SKML sectie Immunologische Cel Diagnostiek (ICD): In 2010 zijn 2 bijeenkomstengeorganiseerd onder auspiciën van de NVC. Tijdens deze bijeenkomsten van de Sectie ICD binnen de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medisch-Immunologische Laboratoria) worden de resultaten van de kwaliteitsrondzendingen op het gebied van de immuunfenotypering besproken met de deelnemers.
De NVC neemt het scholingsdeel op deze dagen voor haar rekening. Op 1 juni en 30 november hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden. Op 31 mei zijn de volgende presentaties verzorgd:
ZAP70 in B-CLL door A. Mulder, UMCG en Thrombocyten bepalingen m.b.v. FCM door W. van Heerde, UMC St. Radboud. Op 30 november zijn de volgende presentaties verzorgd: HBf-bepaling : wel of niet op de FCM door Manou Batstra en PNH and guidelines door Stephen Richards, Leeds.

Website: In 2010 is de website van de vereniging (www.cytometrie.nl) verder verbeterd.

Namens het NVC-bestuur,

Dr. F. Preijers, secretaris
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .